Åsen IL

Leiekontrakt

Leiekontrakt

Leie av Åsen ILs Klubbhus

 

1. Parter i leieavtalen:

 

Utleier

Navn

Åsen IL v/ Solveig Hermansen

Adresse

Åsvegen 661, 2030 Nannestad

Telefon

95 94 55 94

E-post

solveig.hermansen@gk.no

 

Leietager

Navn

 

Ekstra leietager

 

Adresse

 

Adresse

 

Telefon

 

Telefon

 

E-post

 

E-post

 

 

Er du medlem av Åsen IL?

JA:

NEI:

Leietaker må være over 25 år. Kopi av legitimasjon må vedlegges kontrakten.

Hvis du ikke er medlem og ønsker å bli det, gå inn på Åsen IL sin nettside for mer informasjon.

http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948513704

 

2. Leieforholdet gjelder:

 

Åsen ILs nye klubbhus, Røtterudmoen, 2030 Nannestad. Leieforholdet gjelder følgene rom:

ü  storstue

ü  kjøkken

ü  WC

 

 

3. Leieforholdets varighet

 

Leieforhold gjelder

FRA:

TIL:

 

 

 

 

 

4. Leiesum

 

Tidsrom

Medlem av Åsen IL

Ikke medlem

1 døgn (kl 12:00 – 12:00)

1500,-

2000,-

2 døgn (kl 12:00 – 12:00)

2250,-

3000,-

Hver ekstra døgn

750,-

1000,-

Dagmøte ( fra kl 09:00-15:00)

750,-

1000,-

Kveldsmøte (fra kl 15:00-21:00)

750,-

1000,-

 

 

 

Beløpet, kr. …………… innbetales til konto: 1271.25.86999

NB! Kvittering må fremvises ved overlevering av nøkler.

 

5. Oppvarming og Strøm

 

Inkludert

 

 

6. Leietagers plikter

 

Klubbhuset skal tilbakeleveres i minst samme stand som den ble levert.

 

Før nøklene leveres tilbake:

ü Klubbhuset rengjøres.

Ø  Storstue: Gulv, bord rengjøres og stoler tørkes over med fuktig klut.

Ø  Kjøkken: Alt brukt kjøkkenutstyr må rengjøres. Oppvaskmaskinen tømmes og alt rengjort kjøkkenutstyr ryddes på plass. Benker og skap tørkes over og gulv rengjøres.

Ø  WC: Toalett vaskes grundig nedi og rundt. Vask tørkes av og speil pusses. Gulv rengjøres.

Ø  Gang: Gulvet rengjøres.

Ø  Vegger og tak: Ved søl på vegger og tak må dette rengjøres.

ü Søppel må fjernes og kastes på egen regning.

 

Leier må straks melde fra til utleier v/Solveig Hermansen, om eventuelle mangler og skade som må utbedres.

 

Leieren vil bli erstatningsansvarlig for uaktsom / forsettlig skade som påføres klubbhuset av leier selv eller andre som er gitt adgang til klubbhuset.

 

7. Ordensregler / Diverse

 

Leieboeren forplikter seg til å følge de ordensregler som gjelder for eiendommen for øvrig.

 

ü Det er ikke tillatt med røyking inne i klubbhuset.

ü Det er ikke tillatt med dyr.      

ü Det er ikke tillatt med framleie            .

ü Det gjøres spesielt oppmerksom på elva som renner i nærhet til klubbhuset. Det er leietager som er ansvarlig for sikkerheten i forhold til elva.

 

8. Vedtakelse av kontrakten.

 

Utleier og leietager vedtar herved alle punktene i avtalen. Avtalen er skrevet i to (-2-) eksemplarer som begge er undertegnet av partene. Partene beholder hvert sitt eksemplar.

 

Utleier: .....................................                                     dato: .............       

 

Leietager: .................................                                    dato: ...............

 

 

 

 

 
Č
 
Ċ
Solveig Hermansen, 
27. jun. 2014, 03.15
 

Åsen Idrettslag
Austadalsvegen 42, 2033 Åsgreina
Kontakt: leder(at)aasenil.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift